Úvod

Welcome home.

Lilith (Brain-in-the-Machine) (2006)

Koncept:
Interaktivní instalace experimentující s virtuální a smíšenou realitou, herními technologiemi a bio-signály. Virtuální prost?edí bylo vytvo?ené ve spolupráci se slovenským um?lcem Ivorem Diosi ( autor …

Více

ETUDE (2006)

Electronic Theatre in Virtual Dramatic Environments (2005 – 2006)
Režie: Pavel Smetana a Dragan Živadinov

Cílem projektu bylo vytvo?ení multimediální performanci …

Více

V.I.R.U.S. (2005)

Multimediální tane?ní performance
Jedno z prvních p?edstavení propojujících sou?asný tanec a herní technologie m?lo premiéru v rámci festivalu ENTERmultimediale2 v Památníku Vítkov. Tane?níci se pohybují …

Více
 

Návrh projektu „Katarze na Vítkov?“ (1999)

Dvoustrana o projektu v ?asopise Fórum architektury a stavitelství, 2/1999 …

Více

Zrcadlo: Kyber-portrét Doriana Graye (1998)

Koncept:
Instalace využívá interaktivní povahy zrcadla a jeho symbolického potenciálu, který byl nes?etn?krát zpracován v literatu?e, um?ní, psychologii, psychoanalýze ?i filozofii. …

Více
 
 

[ 23536 ]

[ Login ]

©2007 Pavel Smetana. Všechna práva vyhrazena.